20/01/16

Cara Ngajieun Ubar Jang Panyakit Pilek

Cara Ngajieun Ubar Jang Panyakit Pilek

Upami anjeun nuju kaserang salah sahiji panyakit anu dina irung nyaeta pilek, trus geus niat arek ngobatan da ngaganggu wae kana aktivitas jadi teu bebas, alhamdulillah atuh nya anjeun tos sumping bae kana website Kang Herbal nu mana Kang Herbal teh ayeuna nuju bade ngabahas Cara Ngajieun Ubar Jang Panyakit Pilek nu tiasa dipraktek keun di imah masing-masing. Cara na gampang pisan, komo deui bahan-bahan na babari pisan diteangan.

Tah dihandap ieu Cara Ngajieun Ubar Jang Panyakit Pilek :

Sadiakeun hiji buah jeruk mipis,dua sendok teh lisah kayu putih sarta hiji sendok neda cai kapur seureuh. 

Cara midamel na yaktos jeruk mipis leuwih tiheula diiris kaliwat diperas kanggo dicokot cai na. Saterusna,katilu bahan kasebat dicampur barobah kaayaan hiji. Galo dugi merata. Sanggeus eta,tiasa dipake minangka ubar gosok yaktos digosokkeun dina haturan harigu,tonggong sarta beuheung. Sasaena dipake sapoe dua kali.

atau ieu hiji deui Cara Ngajieun Ubar Jang Panyakit Pilek :

Sadiakeun cikur hiji rimpang,buah kalapa saparapat butir sarta cai asak hiji gelas. 

Cara midamel na yaktos cikur sarta buah kalapa leuwih tiheula dicuci dugi bersih. Sanggeus eta,kadua bahan diparut. Saterusna parutan kadua bahan kasebat dicampur kalawan cai. Galo dugi merata,kaliwat diperas. Cai perasan dikonsumsi sapoe hiji kali.

Tah jadi ayeuna mh upami nuju kaseurang panyakit pilek ulah langsung meuli ubar ka warung, jieun we heula sorangan ubar jang panyakit pilek na, puguh-puguh aman.

Post by Kang Herbal

0 komentar:

Posting Komentar